Odoo billede og tekstblok

Covid-19 test i Aarhus!
Det er vigtigt at teste, men man skal teste for det rigtige !

Nye undersøgelser viser at kun hver fjerde der er smittet med Covid-19 udvikler  symptomer.

Det vil sige at man kan være ” rask” smittebærer og dermed smitte mange uden at vide det !

Hvis man får symptomer , går der normalt 2-12 dage efter man er smittet til symptomerne melder sig .

Symptomerne kan være mange og forskelligartede og svinger helt fra lette symptomer på forkølelse til svære lungebetændelser og andre livstruende tilstande . 

Diagnosen stilles ved at påvise selve virus ( PCR- teknik) eller ved at påvise proteiner fra virus (antigentest). Endelig kan man også påvise antistoffer mod virus .

Vore kviktest er baseret på påvisning af Antigen der påviser aktuel infektion , samt påvisning af Antistoffer hvor man ved at udtage en bloddråbe også kan påvise en overstået infektion .

Begge tests er MEGET pålidelige både med hensyn til sensitivitet * og specificitet  **

Testklinikken er lægelig ledet , og vi har uddannet personale til at udføre testene.

De test vi tilbyder er nøje udvalgte og vore testmetoder er videnskabeligt veldokumenterede .

* Evne til at påvise virus hos personer der er  smittede 

** Testens evne til frikende raske individer